Registratieformulier

professioneel toegangsverzoek

Bedrijfsinfo

Achternaam en voornaam

Adres (het adres waar de gevraagde reparaties zullen worden uitgevoerd, gelieve het adres van het carrosseriebedrijf te vermelden)

Contacten (let op: uw toegang zal naar het opgegeven e-mailadres worden gestuurd. De kopieën van uw serviceverzoeken zullen ook naar dit e-mailadres worden gestuurd.)

Type werk